Hình ảnh

Hình ảnh

1 tháng 4, 2014

BỎ

Tôi vẫn chỉ là chiếc lá còn xanh
Trốn bên cạnh những nhành cây vững chắc
Tôi vẫn chỉ là con chim đơn sắc
Xua dòng đời chìm lạc chốn trời mây
Bài thơ cuối cùng, tôi xin gửi lại đây...